Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Καλωσήρθατε στο PartnerNET eshop. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας προϋποθέτει την αποδοχή των παρακάτω όρων. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, το σύνολο ή κάποιους από αυτούς παρακαλώ μην κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Ειδάλλως, με τη χρήση της ιστοσελίδας, είναι δεδομένη η άνευ όρων αποδοχή σας και η συναίνεσή σας με τους παρακάτω όρους.

 

Περιεχόμενο

 

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου PartnerNET αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του καταλόγου PartnerNET και του ιδιοκτήτη της εκτός από τα μέρη εκείνα που είναι πνευματική ιδιοκτησία των προμηθευτών ή συνεργατών της. Και στις δύο περιπτώσεις δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτές τις εικόνες και κείμενα για προσωπική σας χρήση, εκτός κι αν σας έχει δοθεί συγκεκριμένη ειδική άδεια από τον νόμιμο κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η παρούσα  Ιστοσελίδα παρέχεται με καλή πίστη ως έχει χωρίς να συνιστά εγγύηση και διαβεβαίωση ότι οι πληροφορίες και οι τιμές που περιέχονται είναι ακριβείς, πλήρεις, οι τρέχουσες ή σωστές. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα δεν αποτελούν παρότρυνση ή συμβουλή για την διαμόρφωση πρόθεσης αγοράς από την παρούσα Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλο λιανοπωλητή.

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προστασίας προς αποφυγή κάθε προσβολής από ιούς αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτή η ιστοσελίδα είναι ελεύθερη από κάθε διαδικτυακό κίνδυνο, όπως ιοί.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Εκτός εάν ρητά προβλέπεται εξαίρεση, εμείς και οι παρέχοντες άδεια σε εμάς κατέχουμε όλες τις ευρεσιτεχνίες και τα λογότυπα και τα πνευματικά δικαιώματα σε αυτό τον ιστοχώρο και το υλικό του. Σκοπός της ανωτέρω άδειας ότι όλα τα δικαιώματά μας είναι νομίμως κατοχυρωμένα.

Οποιοδήποτε υλικό λεκτικό ή γραφικό που αντιγράφετε, εκτυπώνετε, ή κατεβάζετε σας δίδεται η άδεια αυτή από PartnerNET μόνο για τη δική σας προσωπική οικιακή χρήση και όχι για σκοπούς εμπορικούς, δεδομένου ότι δεν έχετε παραποιήσει ή διαγράψει συγγραφικά δικαιώματα, ευρεσιτεχνίες ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Άδεια χρήσης του ιστοτόπου

 

Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε για αναφορά και μόνο, και να εκτυπώσετε σελίδες ή άλλο περιεχόμενο από την ιστοσελίδα, δεδομένου ότι: 

Α) Δεν πρέπει να αναδημοσιεύσετε υλικό από αυτή την ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλη σελίδα) ή να αναπαράγετε ή να αποθηκεύετε υλικό από αυτή την ιστοσελίδα  σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ηλεκτρονικό σύστημα.

Β) Δεν πρέπει να αναπαράγετε, να αντιγράψετε, να μεταπωλήσετε, να επισκεφτείτε, ή να εξερευνήσετε τον ιστότοπό μας και το υλικό του για σκοπούς διαφήμισης χωρίς την άμεση έγγραφη συναίνεσή μας.

 

Περιορισμοί ευθύνης

 

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται ατελώς και εσείς αναγνωρίζετε ότι θα ήταν εντελώς αβάσιμο να θεωρηθούμε τυχόν υπεύθυνοι σε σχέση με στην ιστοσελίδα και τις πληροφορίες που παρέχονται.

Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ενημερώσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους, ούτε εγγυώμεθα ότι η ιστοσελίδα θα παραμένει διαθέσιμη και ότι το υλικό θα είναι πάντα ανανεωμένο και ενήμερο.

Η ευθύνη μας είναι περιορισμένη και αποκλειστικά στη μέγιστη έκταση του εφαρμοζόμενου Νόμου. Δεν θα ευθυνόμαστε για κάθε άμεση ή έμμεση ή εκ του αποτελέσματος απώλεια ή ζημία που προκύπτει υπό τους όρους και τις συνθήκες αυτές ή σε σύνδεση με το δικό μας ιστότοπο, ακόμη κι αν προκύπτει από αδικοπραξία, ή μέσω συμβολαίου παράβαση, ή από άλλο λόγο όπως, ενδεικτικά αναφερομένων, του διαφυγόντος κέρδους συμβολαίων, επιχειρηματικών σχεδίων, καλής πίστης, αρχείων, εισοδημάτων ή άλλων.

Παρόλα αυτά, κανείς από αυτούς τους όρους δεν θα αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για δόλο-απάτη, για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκλήθηκε από αμέλειά μας, ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη μας που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή περιοριστεί από τον εφαρμοζόμενο νόμο.

Η PartnerNET σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για απαιτήσεις ή ποινές οι οποίες προκύπτουν από νόμιμη διαδικασία (αστική ή ποινική), ούτε για ζημίες που προκαλούνται από επισκέπτες της ιστοσελίδας ή τρίτα μέρη που σχετίζονται με τον παράγοντα ή όχι της χρήσης της ιστοσελίδας και των πληροφοριών της, ή λόγω της αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που υπό φυσιολογικές συνθήκες παρέχονται από τη ιστοσελίδα μας, ή λόγω παρέμβασης τρίτων μερών στις πληροφορίες που παρέχονται από την παρούσα ιστοσελίδα.

Παρακαλώ λάβετε υπόψιν ότι οι πληροφορίες αυτές παρόλο που ήσαν ακριβείς κατά τη δημοσίευσή τους, είναι δυνατόν να μην είναι πλέον επίκαιρες. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να ελέγχετε κάθε πληροφορία που λαμβάνετε από αυτόν τον ιστοτόπο πριν τη χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε σκοπό.

 

Απαγορευμένη πρόσβαση

 

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές του ιστοτόπου είναι απαγορευμένη. Διατηρούμε το δικαίωμα αυτό σε όλο τον ιστοτόπο ή σε ορισμένες περιοχές του ανάλογα με την κρίση μας.

Αν σας εφοδιάσουμε με μια ταυτότητα χρήστη και έναν κωδικό ώστε να έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις περιοχές αυτές ή σε άλλες πληροφορίες ή υλικό, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να κρατάτε την ταυτότητα αυτή και τον κωδικό εμπιστευτικά. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται μέσω της ταυτότητας και του κωδικού σας.

Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την ταυτότητα ή τον κωδικό σας σύμφωνα με τη δική μας κρίση ή εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε πολιτική προστασίας ή όρους που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου ή οποιαδήποτε άλλη συμβατική σας υποχρέωση έναντί μας.

 

Υποχρεώσεις χρήστη και/ή επισκέπτη

 

Ο χρήστης ή/και ο επισκέπτης αυτής της ιστοσελίδας υποχρεούται να συμφωνεί με τις οδηγίες της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπουν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και να αποφεύγει κάθε ανάρμοστη ή παράνομη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, ή τις υπηρεσίες που παρέχονται, τα προϊόντα που αναφέρονται και του απαγορεύεται ρητά ενδεικτικώς να στέλνει, δημοσιεύει ή μεταδίδει αυτά με οιοδήποτε τρόπο.

 

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

 

Συμφωνείτε να επικοινωνούμε ηλεκτρονικά μαζί σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αποδέχεστε ότι όλες τις συμφωνίες, ενημερώσεις, πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία έχουμε μαζί σας ηλεκτρονικά καλύπτει και εξυπηρετεί κάθε νομική ανάγκη σχετικής τήρησης εγγράφου τύπου.

 

Πνευματικά Δικαιώματα και Σήματα

 

Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της αποσκοπούν σε προσωπική χρήση. Εκτός εάν ρητά αναφέρεται άλλως, κάθε περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, λογότυπων, εικονιδίων, σχεδίων ηχητικών αρχείων και λογισμικού, αποτελεί περιουσία της PartnerNET και προστατεύεται από την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται από την παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί περιουσία της PartnerNET και προστατεύεται από την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας. Τρίτα μέρη που παρέχουν το περιεχόμενο της επίσης κατέχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο αυτό. Δεν δύνασθε να μετατρέπετε, δημοσιεύετε, προσαρμόζετε, μεταδίδετε ή συμμετέχετε σε μετάδοση ή πώληση, έκθεση, διανομή, επίδειξη, αποσύνθεση, αποσυγκρότηση, αποσυναρμολόγηση, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημιουργία παραγώγων, ή με οποιοδήποτε τρόπο να εκμεταλλεύεστε οποιοδήποτε περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας εν όλω ή εν μέρει. Επιτρέπεται να κατεβάζετε ή να δημιουργείται ένα αντίγραφο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας για προσωπική, όχι εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα λάβει χώρα καμμία αλλαγή ή διαγραφή της αναφοράς δικαιούχου, σήματος, λογοτύπου, αναφοράς πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου περιουσιακού δικαιώματος. Απαγορεύεται ρητά να κατεβάζετε ή να αντιγράφετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε άλλη προσωπική, μη εμπορική, χρήση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων. Αποδέχεστε ότι δεν αποκτάτε οποιαδήποτε δικαιώματα με την αντιγραφή ή το κατέβασμα οποιουδήποτε προϊόντος, περιγραφής ή τιμής του, ούτε μπορείτε να πλαισιώσετε ή να χρησιμοποιήσετε τεχνικές που εσωκλείουν ευρεσιτεχνία, λογότυπο ή πνευματική ιδιοκτησία που αποτελεί υλικό της ιστοσελίδας, ή να χρησιμοποιήσετε λογότυπα που αναγράφουν την επωνυμία μας ή σήματα χωρίς τη ρητή δική μας συγκατάθεση.

 

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για κάθε ζημία που θα προκληθεί από οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιοδήποτε άλλη βλάβη προκλήθηκε από ανέβασμα, σύνδεση ή δημοσίευση δικού σας υλικού στην Ιστοσελίδα.

 

Διαχείριση

 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα με τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει στον ιστοχώρο ή στην πρόσβασή του, διακοπή της σύνδεσης, ζημία ή καταστροφή με κάθε τρόπο. 

Καταλαβαίνετε πως εσείς και όχι η PartnerNET είστε υπεύθυνοι για όλες τις επικοινωνίες και υλικό που αποστέλλετε από τον υπολογιστή σας σε εμάς και πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο για νόμιμους μόνο σκοπούς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο για οτιδήποτε από τα παρακάτω:

-      Για  απατηλούς σκοπούς ή σε σχέση με ποινικά αδικήματα ή άλλες δραστηριότητες που αντίκεινται στους νόμους και τα χρηστά ήθη.

-      Για αποστολή, χρήση άπαξ και επανειλημμένα οποιουδήποτε υλικού είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, ανήθικο, δυσφημιστικό, επιθετικό, κακοπροαίρετο, ή που θίγει πνευματικά δικαιώματα, σήματα, προσωπικότητα ή τον ιδιωτικό βίο ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, ή που με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ζημιώνει τρίτους, ή δεν είναι αποδεκτό ή περιέχει ιούς λογισμικού, πολιτικά μηνύματα, εμπορικές συμβουλές, γράμματα «αλυσίδες», μαζική αλληλογραφία ή μη αποδεκτή αλληλογραφία «spam».

-      Για την πρόκληση ενόχλησης, δυσφορίας ή μη αναγκαίου άγχους.

 

Τα δικαιώματά μας

 

Ανά περιόδους μπορεί αν είναι απαραίτητο, ή να επιβληθεί από λόγους πέραν των δυνάμεών μας, να τροποποιούμε ή να αποσύρουμε την ιστοσελίδα, περιστασιακά ή μόνιμα. Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε αυτό χωρίς κάποια ειδοποίηση ή ενημέρωση στους πελάτες μας επισκέπτες ή τρίτα μέρη (από εδώ και στο εξής αναφερόμενοι ως Πελάτης, Πελάτες, Εσείς ή Σας) . Είναι επίσης δικαίωμά μας να τροποποιήσουμε τους όρους και τις συνθήκες χωρίς προειδοποίηση. Είναι ευθύνη του Πελάτη να πιστοποιεί ότι συμφωνεί ή διαφωνεί με τους όρους ή τις συνθήκες πριν κάνει οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας. Η PartnerNET έχει το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία από πελάτη δια της ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στην αποδοχή της PartnerNET και τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων. Η PartnerNET διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει ποιους όρους του παρόντος θα δεχτεί εν όλω ή εν μέρει και ποιούς όχι να εφαρμόσει κατά περίπτωση χωρίς να επηρεάζει το κύρος και την δυνατότητα εφαρμογής οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης πηγάζει από το παρόν σε οποιοδήποτε χρόνο. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τους ελληνικούς νόμους και συμφωνείται κάθε διαφορά να υπάγεται στα ελληνικά δικαστήρια.  

 

Ανωτέρα Βία

Η PartnerNET  δεν φέρει ευθύνη και δεν λογοδοτεί για οποιαδήποτε παραβίαση όρου συμβολαίου εξαιτίας καθυστέρησης στην εκτέλεση ή αδυναμίας να εκτελεστεί οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση σε σχέση με τα προϊόντα, εφόσον η καθυστέρηση ή η αδυναμία οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία πέρα από τις δυνάμεις και τον έλεγχο της PartnerNET. Με την επιφύλαξη της γενικότητας της ανωτέρω διατυπώσεως, τα ακόλουθα συνιστούν αιτίες πέρα από τις δυνάμεις και τον έλεγχο της PartnerNET: i) Θεομηνία, πυρκαϊά, πλημμύρα, έκρηξη, ατύχημα, ii) πόλεμος, απειλή πολέμου, δολιοφθορά, εξέγερση, κοινωνική αναταραχή ή διαβούλευση  iii) διατάξεις, περιορισμοί, κανονισμοί, νομοθεσία, απαγορεύσεις ή μέτρα οποιουδήποτε είδους εκ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας, της νομοθετικής εξουσίας ή των τοπικών αρχών iv) κανονισμοί ή περιορισμοί εισαγωγών και εξαγωγών v) απεργίες, lock out, ή οποιαδήποτε βιομηχανική ενέργεια ή εμπορική διαφορά (στο πρόσωπο της PartnerNET ή Τρίτων) vi) δυσκολία στην απόκτηση υλικών ή μηχανημάτων ή εξεύρεση εργαζομένων vii). αποτυχία στην επισκευή των μηχανημάτων ή βλάβη αυτών.

 

Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία

 

Συμφωνείτε στην εφαρμογή των νόμων, επιταγών και οδηγιών που αφορούν την χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται. Μπορούμε, κατά την κρίση μας, να αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές κάθε παράβαση ή παραβίαση της πολιτικής προστασίας μας. Δυνάμεθα επίσης (αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι) να διεξάγουμε έρευνα για να εξευρεθεί η φύση και η έκταση της συγκεκριμένης παράβασης και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, κατά τη διάρκεια δε της έρευνας μπορούμε να καταργήσουμε υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση και να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή υλικό από τους διακομιστές μας (servers). Αποδέχεστε να παρέχετε κάθε δυνατή συνεργασία στα πλαίσια μιας τέτοιας έρευνας. Αποδέχεστε ότι η παραβίαση των όρων χρήσης και της προστασίας του απορρήτου μπορεί να επισύρει αστικές και ποινικές ευθύνες. Οι όροι χρήσης και οι σχέσεις σας με την PartnerNET διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι εγχώριες διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Οι διαφορές που προκύπτουν με την PartnerNET συμφωνείται ότι υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτής της ιστοσελίδας, γίνεται κοινώς και αμοιβαίως αποδεκτό ότι το κύριο μέρος αυτών των συναλλαγών συμφωνείται, προγραμματίζεται, τιμολογείται και εκτελείται στην Ελλάδα, και συνεπώς αρμόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.

Η μη άσκηση από την PartnerNET οποιουδήποτε δικαιώματός της που πηγάζει από τους όρους χρήσης δεν συνιστά παραίτηση από το σχετικό δικαίωμα και την αντίστοιχη διάταξη. Εάν οποιοσδήποτε όρος χρήσης κριθεί άκυρος από το αρμόδιο δικαστήριο, τα μέρη συμφωνούν να κρίνει το δικαστήριο με βάση την πρόθεση των μερών όπως διατυπώνεται στον συγκεκριμένο όρο, οι δε λοιποί όροι θα παραμείνουν εν ισχύ. Αποδέχεστε ότι ανεξάρτητα με οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη ή νόμο, για οποιαδήποτε απαίτηση που προέρχεται από τη χρήση της Ιστοσελίδας PartnerNET και των όρων χρήσης πρέπει να εγερθεί αγωγή εντός ενός (1) έτους από τότε που γεννήθηκε η απαίτηση, άλλως παραγράφεται.

 

Διάφορα

Οι παρόντες όροι είναι δυνατόν να τροποποιούνται από καιρόν εις καιρόν. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά για να είστε σίγουροι ότι είστε ενήμεροι για την τρέχουσα έκδοση.

Οι τροποποιήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στους όρους και προϋποθεσεις χρήσης δεν αναγνωρίζονται εκτός κι αν αυτές είναι έγγραφες και υπογεγραμμένες από τα μέρη. 

 

Copyright 2013 PartnerNET     Όλα τα πνευματικά δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά εδώ είναι νομίμως κατοχυρωμένα.